АНАЛИЗА: БЛУМБЕРГ НЕ ТРЕБА ДА БИДЕ ШОКИРАН СО ФАКТОТ ШТО ПОЛОВИНА ОД ЗЕМЈИТЕ ОД Г-20 ОДБИВААТ ДА ЈА САНКЦИОНИРААТ РУСИЈА

АНАЛИЗА: БЛУМБЕРГ НЕ ТРЕБА ДА БИДЕ ШОКИРАН СО ФАКТОТ ШТО ПОЛОВИНА ОД ЗЕМЈИТЕ ОД Г-20 ОДБИВААТ ДА ЈА САНКЦИОНИРААТ РУСИЈА

Со тоа што секоја од овие земји стои на своите политики, тие колективно дојдоа до позиција да вршат поголемо влијание врз глобалната системска транзиција кон…

Види повеќе АНАЛИЗА: БЛУМБЕРГ НЕ ТРЕБА ДА БИДЕ ШОКИРАН СО ФАКТОТ ШТО ПОЛОВИНА ОД ЗЕМЈИТЕ ОД Г-20 ОДБИВААТ ДА ЈА САНКЦИОНИРААТ РУСИЈА