(ФОТО+ВИДЕО) ТРАДИЦИОНАЛНИ ВЕЛИГДЕНСКИ КУЛИ ВО МАКЕДОНСКИ БРОД 2022 - УНИКАТЕН ОБИЧАЈ КОЈ ДАТИРА ОД ВРЕМЕТО НА ОСМАНЛИСКОТО РОПСТВО

(ФОТО+ВИДЕО) ТРАДИЦИОНАЛНИ ВЕЛИГДЕНСКИ КУЛИ ВО МАКЕДОНСКИ БРОД 2022 – УНИКАТЕН ОБИЧАЈ КОЈ ДАТИРА ОД ВРЕМЕТО НА ОСМАНЛИСКОТО РОПСТВО

Велигденските кули претставуваат традиционална културна манифестација, а воедно и обичај кој се негува во Македонски Брод и датира уште од Османлиското ропство.  Maкедонскиот православен народ за време на Османлиското ропоство бил доста…

Види повеќе (ФОТО+ВИДЕО) ТРАДИЦИОНАЛНИ ВЕЛИГДЕНСКИ КУЛИ ВО МАКЕДОНСКИ БРОД 2022 – УНИКАТЕН ОБИЧАЈ КОЈ ДАТИРА ОД ВРЕМЕТО НА ОСМАНЛИСКОТО РОПСТВО