МОСТОТ ПЕЉЕШАЦ ВО ХРВАТСКА ИЗГРАДЕН ОД КИНЕЗИТЕ Е ОТВОРЕН ЗА СООБРАЌАЈ - СИМБОЛ НА ПОБЛИСКИ ВРСКИ

МОСТОТ ПЕЉЕШАЦ ВО ХРВАТСКА ИЗГРАДЕН ОД КИНЕЗИТЕ Е ОТВОРЕН ЗА СООБРАЌАЈ – СИМБОЛ НА ПОБЛИСКИ ВРСКИ

Мостот Пељешац, изграден од кинески конзорциум предводен од China Road и Bridge Corporation, преку заливот Мали Стон во Јадранското Море во јужна Хрватска, што го…

Види повеќе МОСТОТ ПЕЉЕШАЦ ВО ХРВАТСКА ИЗГРАДЕН ОД КИНЕЗИТЕ Е ОТВОРЕН ЗА СООБРАЌАЈ – СИМБОЛ НА ПОБЛИСКИ ВРСКИ