ЌЕ ПИЕМЕ мPHК МЛЕКО? 35 ОД 200 КРАВИ ВЕДНАШ УГИНАЛЕ ОТКАКО ИМ БИЛА ВБРИЗГАНА мPHК BAKЦИНА

ЌЕ ПИЕМЕ мPHК МЛЕКО? 35 ОД 200 КРАВИ ВЕДНАШ УГИНАЛЕ ОТКАКО ИМ БИЛА ВБРИЗГАНА мPHК BAKЦИНА

Голем дел од разговорот околу мPHК „вaкцините“ се фокусира на нивните ефекти врз луѓето, но што е со сите животни на кои им се инјектираат?…

Види повеќе ЌЕ ПИЕМЕ мPHК МЛЕКО? 35 ОД 200 КРАВИ ВЕДНАШ УГИНАЛЕ ОТКАКО ИМ БИЛА ВБРИЗГАНА мPHК BAKЦИНА