РУСКАТА ВОЕНА ОПЕРАЦИЈА ВО УКРАИНА - БИТКА ЗА „КРАЈОТ НА ИСТОРИЈАТА“

РУСКАТА ВОЕНА ОПЕРАЦИЈА ВО УКРАИНА – БИТКА ЗА „КРАЈОТ НА ИСТОРИЈАТА“

Да размислиме за филозофското значење на СВО (Забелешка на уредникот: повторно да ги потсетиме читателите дека СВО значи Специјална воена операција). СВО е нераскинливо поврзана…

Види повеќе РУСКАТА ВОЕНА ОПЕРАЦИЈА ВО УКРАИНА – БИТКА ЗА „КРАЈОТ НА ИСТОРИЈАТА“