ЛЕГЕНДАРНИОТ БИОЛОГ ЈА ПОДДРЖУВА ТЕОРИЈАТА ЗА ЛАБОРАТОРИСКО ПОТЕКЛО НА ВИРУCОТ

ЛЕГЕНДАРНИОТ БИОЛОГ ЈА ПОДДРЖУВА ТЕОРИЈАТА ЗА ЛАБОРАТОРИСКО ПОТЕКЛО НА ВИРУCОТ

Не многу експерти отворено ја поддржаа теоријата за „протекување од лабораторија“ за потеклото на Кoвид. Има „интернет аналитичари“ кои го сочинуваат DRASTIC (од кои неколку…

Види повеќе ЛЕГЕНДАРНИОТ БИОЛОГ ЈА ПОДДРЖУВА ТЕОРИЈАТА ЗА ЛАБОРАТОРИСКО ПОТЕКЛО НА ВИРУCОТ