ЕВЕ КАКО ИЗГЛЕДА KOBИД ЛОГОР ВО ШАНГАЈ! КИНЕЗИТЕ СПИЈАТ ЕДЕН ПРЕКУ ДРУГ - ВО 1 ЛОГОР ДУРИ 50.000 КРЕВЕТИ!

ЕВЕ КАКО ИЗГЛЕДА KOBИД ЛОГОР ВО ШАНГАЈ! КИНЕЗИТЕ СПИЈАТ ЕДЕН ПРЕКУ ДРУГ – ВО 1 ЛОГОР ДУРИ 50.000 КРЕВЕТИ!

Затворањето на Шангај со неговите 25 милиони луѓе доведе до работ на очај многу од неговите жители, жители на кои веќе им е „преку глава“…

Види повеќе ЕВЕ КАКО ИЗГЛЕДА KOBИД ЛОГОР ВО ШАНГАЈ! КИНЕЗИТЕ СПИЈАТ ЕДЕН ПРЕКУ ДРУГ – ВО 1 ЛОГОР ДУРИ 50.000 КРЕВЕТИ!