„ГЕСЛАЈТИНГОТ“ ИЛИ ВЛАДИНИОТ ПОДМОЛЕН ОБЛИК НА ПСИХОЛОШКА МАНИПУЛАЦИЈА И КОНТРОЛА НА МАСИТЕ

„ГЕСЛАЈТИНГОТ“ ИЛИ ВЛАДИНИОТ ПОДМОЛЕН ОБЛИК НА ПСИХОЛОШКА МАНИПУЛАЦИЈА И КОНТРОЛА НА МАСИТЕ

Од: CJ Hopkins за Off Guardian За студентите на официјалната пропаганда, контролата на умот, емоционалната принуда и другите подмолни техники на манипулација, објавувањето на Новото…

Види повеќе „ГЕСЛАЈТИНГОТ“ ИЛИ ВЛАДИНИОТ ПОДМОЛЕН ОБЛИК НА ПСИХОЛОШКА МАНИПУЛАЦИЈА И КОНТРОЛА НА МАСИТЕ