УКРАИНА ПРИЗНА ДЕКА Е САМО ОГРОМЕН ПОЛИГОН ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ЗАПАДНИТЕ ОРУЖЈА

УКРАИНА ПРИЗНА ДЕКА Е САМО ОГРОМЕН ПОЛИГОН ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ЗАПАДНИТЕ ОРУЖЈА

Објективните набљудувачи веќе беа свесни за овој „политички незгоден“ факт, но сега мачката е излезена од торбата и ослободена од никој друг, туку од највисокиот…

Види повеќе УКРАИНА ПРИЗНА ДЕКА Е САМО ОГРОМЕН ПОЛИГОН ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ЗАПАДНИТЕ ОРУЖЈА