ПОЛ КРЕГ РОБЕРТС - ДЕМОКРАТИТЕ СОЗДАДОА НАЦИСТИЧКА ДРЖАВА ВО АМЕРИКА

ПОЛ КРЕГ РОБЕРТС – ДЕМОКРАТИТЕ СОЗДАДОА НАЦИСТИЧКА ДРЖАВА ВО АМЕРИКА

Министерот за нацистичка пропаганда Гебелс и шефовите на Гестапо Геринг и Химлер се живи и здрави во Демократската партија. Медиумите пишуваат што она Демократската партија…

Види повеќе ПОЛ КРЕГ РОБЕРТС – ДЕМОКРАТИТЕ СОЗДАДОА НАЦИСТИЧКА ДРЖАВА ВО АМЕРИКА