ФЛОРИДА ПРЕПОРАЧУВА ПРОТИВ ДАВАЊЕ мPHК BAKЦИНИ НА МАЖИ НА ВОЗРАСТ ОД 18-39 ГОДИНИ ПОРАДИ 84% ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ОД СМРТ ПОРАДИ СРЦЕВИ БОЛЕСТИ

ФЛОРИДА ПРЕПОРАЧУВА ПРОТИВ ДАВАЊЕ мPHК BAKЦИНИ НА МАЖИ НА ВОЗРАСТ ОД 18-39 ГОДИНИ ПОРАДИ 84% ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ОД СМРТ ПОРАДИ СРЦЕВИ БОЛЕСТИ

На 7 октомври, државниот генерален хирург на сојузната држава Флорида, д-р Џозеф А. Ладапо објави ново упатство во врска со вaкцините базирани на mRNA (и-РНК)…

Види повеќе ФЛОРИДА ПРЕПОРАЧУВА ПРОТИВ ДАВАЊЕ мPHК BAKЦИНИ НА МАЖИ НА ВОЗРАСТ ОД 18-39 ГОДИНИ ПОРАДИ 84% ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ОД СМРТ ПОРАДИ СРЦЕВИ БОЛЕСТИ