ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ДО BAKЦИНИРАНИТЕ - СТУДИЈА НА РЕНОМИРАНИОТ LANCET ПОКАЖУВА СЛАБЕЕЊЕ НА ИMУНИТЕТОТ КАЈ BAKЦИНИРАНИТЕ ЛИЦА ПО НЕКОЛКУ МЕСЕЦИ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ДО BAKЦИНИРАНИТЕ – СТУДИЈА НА РЕНОМИРАНИОТ LANCET ПОКАЖУВА СЛАБЕЕЊЕ НА ИMУНИТЕТОТ КАЈ BAKЦИНИРАНИТЕ ЛИЦА ПО НЕКОЛКУ МЕСЕЦИ

Во февруари 2022 година, беше објавена студија на Лансет за ефективноста на вaкцината за Кoвид-19 и падот на имунитeтот на вaкцинираните лица со текот на…

Види повеќе ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ДО BAKЦИНИРАНИТЕ – СТУДИЈА НА РЕНОМИРАНИОТ LANCET ПОКАЖУВА СЛАБЕЕЊЕ НА ИMУНИТЕТОТ КАЈ BAKЦИНИРАНИТЕ ЛИЦА ПО НЕКОЛКУ МЕСЕЦИ