АКТИВНОСТА НА ТВИТЕР ЗА ВРЕМЕ НА ВОЈНАТА ВО УКРАИНА

АКТИВНОСТА НА ТВИТЕР ЗА ВРЕМЕ НА ВОЈНАТА ВО УКРАИНА

Социјалните медиуми се критичен домен на „информациската војна“, каде што државите се обидуваат да ги унапредат своите интереси преку обликување на ставовите на своите граѓани…

Види повеќе АКТИВНОСТА НА ТВИТЕР ЗА ВРЕМЕ НА ВОЈНАТА ВО УКРАИНА