НЕВООБИЧАЕНИ TOКСИЧНИ КОМПОНЕНТИ ПРОНАЈДЕНИ ВО BAKЦИНИТЕ ПРОТИВ KOBИД: ГЕРМАНСКИ НАУЧНИЦИ

НЕВООБИЧАЕНИ TOКСИЧНИ КОМПОНЕНТИ ПРОНАЈДЕНИ ВО BAKЦИНИТЕ ПРОТИВ KOBИД: ГЕРМАНСКИ НАУЧНИЦИ

Група независни германски научници пронајдоа токсични компоненти – главно метални – во сите примероци од вaкцините против KOBИД што ги анализираа, „без исклучок“ користејќи современи…

Види повеќе НЕВООБИЧАЕНИ TOКСИЧНИ КОМПОНЕНТИ ПРОНАЈДЕНИ ВО BAKЦИНИТЕ ПРОТИВ KOBИД: ГЕРМАНСКИ НАУЧНИЦИ