СЕРИОЗНИ НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ОД BAKЦИНИТЕ ЗА KOBИД! „МНОГУ ВИСОКИ, НИТУ ЕДНА ДРУГА BAKЦИНА НЕ ИМ СЕ ПРИБЛИЖУВА“, ВЕЛИ ПОРАНЕШЕН ЧЛЕН НА КОМИТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА BAKЦИНИТЕ ПРИ ЦДЦ ВО САД

СЕРИОЗНИ НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ОД BAKЦИНИТЕ ЗА KOBИД! „МНОГУ ВИСОКИ, НИТУ ЕДНА ДРУГА BAKЦИНА НЕ ИМ СЕ ПРИБЛИЖУВА“, ВЕЛИ ПОРАНЕШЕН ЧЛЕН НА КОМИТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА BAKЦИНИТЕ ПРИ ЦДЦ ВО САД

Д-р Мартин Кулдорф, до неодамна професор на Медицинскиот факултет при Универзитетот Харвард и член на Советодавниот комитет за безбедност на лекови и управување со ризик,…

Види повеќе СЕРИОЗНИ НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ОД BAKЦИНИТЕ ЗА KOBИД! „МНОГУ ВИСОКИ, НИТУ ЕДНА ДРУГА BAKЦИНА НЕ ИМ СЕ ПРИБЛИЖУВА“, ВЕЛИ ПОРАНЕШЕН ЧЛЕН НА КОМИТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА BAKЦИНИТЕ ПРИ ЦДЦ ВО САД