КОНТРОЛАТА НА ЦЕНАТА НА ЕНЕРГИЈАТА ВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Е САМО УШТЕ ЕДЕН ДЕЛ ОД ГОЛЕМОТО РЕСЕТИРАЊЕ

КОНТРОЛАТА НА ЦЕНАТА НА ЕНЕРГИЈАТА ВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Е САМО УШТЕ ЕДЕН ДЕЛ ОД ГОЛЕМОТО РЕСЕТИРАЊЕ

„Експертите“ тврдат дека инфлацијата ќе падне и економијата ќе закрепне поради ограничувањето на цените на енергијата, воведено од новата влада на Велика Британија. Мислам дека…

Види повеќе КОНТРОЛАТА НА ЦЕНАТА НА ЕНЕРГИЈАТА ВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Е САМО УШТЕ ЕДЕН ДЕЛ ОД ГОЛЕМОТО РЕСЕТИРАЊЕ