ЈАГЛЕРОД ДИСКСИДОТ СЕ ЗГОЛЕМУВА НАД ПРИФАТЛИВИТЕ БЕЗБЕДНОСНИ ГРАНИЦИ КАЈ ДЕЦА КОГА НОСАТ МАСКИ КОИ ГИ ПОКРИВААТ НОСОТ И УСТАТА: РЕЗУЛТАТИ ОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА СТУДИЈА КАЈ ЗДРАВИ ДЕЦА

ЈАГЛЕРОД ДИOКСИДОТ СЕ ЗГОЛЕМУВА НАД ПРИФАТЛИВИТЕ БЕЗБЕДНОСНИ ГРАНИЦИ КАЈ ДЕЦА КОГА НОСАТ МАСКИ КОИ ГИ ПОКРИВААТ НОСОТ И УСТАТА: РЕЗУЛТАТИ ОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА СТУДИЈА КАЈ ЗДРАВИ ДЕЦА

Кратко и јасно, овојпат една студија од Германија од Септември 2021, која заклучува: „Носењето хируршки или FFP2 маски брзо ја зголемува содржината на CO2 во…

Види повеќе ЈАГЛЕРОД ДИOКСИДОТ СЕ ЗГОЛЕМУВА НАД ПРИФАТЛИВИТЕ БЕЗБЕДНОСНИ ГРАНИЦИ КАЈ ДЕЦА КОГА НОСАТ МАСКИ КОИ ГИ ПОКРИВААТ НОСОТ И УСТАТА: РЕЗУЛТАТИ ОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА СТУДИЈА КАЈ ЗДРАВИ ДЕЦА