ruski gas

АВСТРИЈА ГО ПОДГОТВУВА ЗАКОНОТ! ОД 2023 ЗАБРАНЕТО ГРЕЕЊЕ НА ГАС

ВИЕНА – Министерството за заштита на животната средина на Австрија во нацртот на новиот закон предвидува забрана за греење на гас за нови градби од…

Види повеќе АВСТРИЈА ГО ПОДГОТВУВА ЗАКОНОТ! ОД 2023 ЗАБРАНЕТО ГРЕЕЊЕ НА ГАС