ВО БЕЛГИЈА ИМ ПЛАЌААТ НА ОНИЕ КОИ РЕШИЛЕ ДА СЕ ОСЛОБОДАТ ОД АВТОМОБИЛОТ! КОЛКУ?!

ВО БЕЛГИЈА ИМ ПЛАЌААТ НА ОНИЕ КОИ РЕШИЛЕ ДА СЕ ОСЛОБОДАТ ОД АВТОМОБИЛОТ! КОЛКУ?!

Веќе почнаа да се случуваат големи промени во општеството, а најновиот пример доаѓа од Белгија. Досега, тоа е само во Брисел, каде што сопствениците на…

Види повеќе ВО БЕЛГИЈА ИМ ПЛАЌААТ НА ОНИЕ КОИ РЕШИЛЕ ДА СЕ ОСЛОБОДАТ ОД АВТОМОБИЛОТ! КОЛКУ?!