bil gates neutral milk

БИЛ ГЕЈТС ПОКРАЈ СÈ ИНВЕСТИРА И ВО МЛЕКО! ПОСЛЕ BAKЦИНА, ЗЕМЈИШТЕ, НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА, ”ФИЛАНТРОПОТ” ВЛОЖУВА ПАРИ И ВО ”ЗЕЛЕНО МЛЕКО”

Милијардерот Бил Гејтс одлучил да инвестира и во производство на млеко со кое нема да биде предизвикана голема емисија на штетни гасови. На картонската амбалажа…

Види повеќе БИЛ ГЕЈТС ПОКРАЈ СÈ ИНВЕСТИРА И ВО МЛЕКО! ПОСЛЕ BAKЦИНА, ЗЕМЈИШТЕ, НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА, ”ФИЛАНТРОПОТ” ВЛОЖУВА ПАРИ И ВО ”ЗЕЛЕНО МЛЕКО”