energetska histerija

КАКО СО ВИРУCОТ! НАСЛОВОТ ОД БЛИЦ УКАЖУВА НА ЕНЕРГЕТСКА ХИСТЕРИЈА И ИДНИ ПРЕПОРАКИ И МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

Последниот наслов на Блиц заедно со изјавата на нов експерт за енергетика укажува на самиот почеток на нова хистерија, но овојпат поврзана со енергетската криза.…

Види повеќе КАКО СО ВИРУCОТ! НАСЛОВОТ ОД БЛИЦ УКАЖУВА НА ЕНЕРГЕТСКА ХИСТЕРИЈА И ИДНИ ПРЕПОРАКИ И МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА