nedostatok na elektricna energija

КАКВА ГЛУПОСТ: БРИТАНЦИТЕ ЌЕ БАРААТ ОД ГРАЃАНИТЕ ДА ГИ ГАСАТ СВЕТЛАТА ЗА ДА ЈА НАМАЛАТ ТЕМПЕРАТУРАТА

Британската администрација би можела да побара од граѓаните да ја намалат температурата на термостатот во нивните домови и да ги исклучат светлата за да се…

Види повеќе КАКВА ГЛУПОСТ: БРИТАНЦИТЕ ЌЕ БАРААТ ОД ГРАЃАНИТЕ ДА ГИ ГАСАТ СВЕТЛАТА ЗА ДА ЈА НАМАЛАТ ТЕМПЕРАТУРАТА