nedostatok na hrana vo afrika

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ПРОЕКТОТ СО ВИРУСОТ! ПОВЕЌЕ ОД 120 МИЛИОНИ ЛУЃЕ ГЛАДУВААТ ВО АФРИКА

Околу 123 милиони луѓе, што претставува 12 отсто од населението на субсахарска Африка, ќе се соочат со акутна несигурност во храната до крајот на оваа…

Види повеќе ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ПРОЕКТОТ СО ВИРУСОТ! ПОВЕЌЕ ОД 120 МИЛИОНИ ЛУЃЕ ГЛАДУВААТ ВО АФРИКА