simovski za popisot

СИМОВСКИ ПРИЗНА ГРЕШКА, КОЛКУ УШТЕ ГРЕШКИ ИМА ПОПИСОТ ЗА ДА БИДЕ КОМПЛЕТЕН?

Апостол Симовски призна грешка, колку уште грешки има пописот за да биде комплетен? Симовски призна дека првично објавиле погрешен број на атеисти,  број кој подоцна…

Види повеќе СИМОВСКИ ПРИЗНА ГРЕШКА, КОЛКУ УШТЕ ГРЕШКИ ИМА ПОПИСОТ ЗА ДА БИДЕ КОМПЛЕТЕН?