hepatitis kaj decata

АКУТНА ЕПИДЕМИЈА НА ХЕПАТИТИС КАЈ ДЕЦАТА?! CЗО НЕМА ОДГОВОРИ ДАЛИ Е ОВА ОД BAKЦИНИТЕ?

Најмалку 169 деца на возраст од еден месец до 16 години се заразени со случаи на акутен хепатитис во епидемија која опфаќа најмалку 11 земји,…

Види повеќе АКУТНА ЕПИДЕМИЈА НА ХЕПАТИТИС КАЈ ДЕЦАТА?! CЗО НЕМА ОДГОВОРИ ДАЛИ Е ОВА ОД BAKЦИНИТЕ?