(ФОТО) РУСКАТА АМБАСАДА СО ЧЕСТИТКИ ЗА ЕПСКАТА ПОБЕДА НА МАКЕДОНИЈА НАД ИТАЛИЈА

(ФОТО) РУСКАТА АМБАСАДА СО ЧЕСТИТКИ ЗА ЕПСКАТА ПОБЕДА НА МАКЕДОНИЈА НАД ИТАЛИЈА

Македонскиот фудбал од вчера ги бранува страниците на цеколкупната светска спортска јавност, аплаузите пристигнуваат од сите страни на меридијанот, а кај нас со официјални честитки…

Види повеќе (ФОТО) РУСКАТА АМБАСАДА СО ЧЕСТИТКИ ЗА ЕПСКАТА ПОБЕДА НА МАКЕДОНИЈА НАД ИТАЛИЈА