КАЛИФОРНИЈА: ЗАКАЖАНО ПУШТАЊЕ НА ТРАНСГЕНЕТСКИ КОМАРЦИ СО СИНТЕТИЧКА ДНК!

КАЛИФОРНИЈА: ЗАКАЖАНО ПУШТАЊЕ НА ТРАНСГЕНЕТСКИ КОМАРЦИ СО СИНТЕТИЧКА ДНК!

Во капацитетите за размножување комарци на британската биотехнолошка компанија Окситек, научниците редат свежи јајца, секое со големина на зрно сол. Со помош на микроскопски игли,…

Види повеќе КАЛИФОРНИЈА: ЗАКАЖАНО ПУШТАЊЕ НА ТРАНСГЕНЕТСКИ КОМАРЦИ СО СИНТЕТИЧКА ДНК!