ФОРМИРАНА КОАЛИЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - ФАМИЛИЈАРНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ПРВИ МЕСТО!

ФОРМИРАНА КОАЛИЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА – ФАМИЛИЈАРНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ПРВИ МЕСТО!

Коалиција за заштита на децата – тоа е името на ново формираното партнерство, преку кое 20-тина граѓански организации и здруженија од Македонија организирано се залагаат…

Види повеќе ФОРМИРАНА КОАЛИЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА – ФАМИЛИЈАРНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ПРВИ МЕСТО!