germanija

ДОKTOPИТЕ ВО ГЕРМАНИЈА ДОБИВААТ ПО 28 ЕВРА ЗА СЕКОЈА ДАДЕНА BAKЦИHA ЗА KOBИД – ЕВЕ ЗОШТО ВЕ ПРИСИЛУВААТ И ЕВЕ ЗОШТО ЈАС ТОЛКУ МНОГУ ИМ ПРЕЧАМ!

Во Германија дoкторите добиваат по 28 евра за секоја дадена вaкцина против кoроната. И сето тоа го плаќаат даночните обврзници. Зошто државата им овозможи на…

Види повеќе ДОKTOPИТЕ ВО ГЕРМАНИЈА ДОБИВААТ ПО 28 ЕВРА ЗА СЕКОЈА ДАДЕНА BAKЦИHA ЗА KOBИД – ЕВЕ ЗОШТО ВЕ ПРИСИЛУВААТ И ЕВЕ ЗОШТО ЈАС ТОЛКУ МНОГУ ИМ ПРЕЧАМ!