eu nagrada za covekovi prava

ХИТ! ЕУ И ДОДЕЛИ НА УКРАИНА НАГРАДА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА – ПРЕД ДВЕ ГОДИНИ ЦЕЛИОТ СВЕТ ЈА ОСУДИ УКРАИНА ЗА НАЈЛОША ФОРМА НА КРШЕЊЕ НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Европскиот парламент денеска на народот и на претставниците на Украина им ја додели главната награда на Европската унија за човекови права, за нивниот отпор кон…

Види повеќе ХИТ! ЕУ И ДОДЕЛИ НА УКРАИНА НАГРАДА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА – ПРЕД ДВЕ ГОДИНИ ЦЕЛИОТ СВЕТ ЈА ОСУДИ УКРАИНА ЗА НАЈЛОША ФОРМА НА КРШЕЊЕ НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА