skotska novorodencinja

СЕ СПРОВЕДУВА ИСТРАГА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СМРТНИ СЛУЧАИ НА НОВОРОДЕНЧИЊА ВО ШКОТСКА

Треба да се спроведе истрага за бројот на смртни случаи на доенчиња во Шкотска. Шкотската влада нареди ревизија на стапката на неонатална смртност по двата…

Види повеќе СЕ СПРОВЕДУВА ИСТРАГА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СМРТНИ СЛУЧАИ НА НОВОРОДЕНЧИЊА ВО ШКОТСКА