konvoj za sloboda

ШТО Е ОВА АКО НЕ Е ФAШИЗAM? ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОТАBA ПЛАНИРА ДА ГИ ПРОДАДЕ ЗАПЛЕНЕТИТЕ ВОЗИЛА ОД КОHBOЈОТ ЗА СЛОБОДА

Градоначалникот на Отава изјави дека ќе ги искористи своите „итни овластувања“ за да продаде возила запленети за време на полициска операција за време на „Кoнвојот…

Види повеќе ШТО Е ОВА АКО НЕ Е ФAШИЗAM? ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОТАBA ПЛАНИРА ДА ГИ ПРОДАДЕ ЗАПЛЕНЕТИТЕ ВОЗИЛА ОД КОHBOЈОТ ЗА СЛОБОДА