ОД ШТО СЕ ЗАГАДУВА ВОЗДУХОТ ВО СКОПЈЕ? (СТУДИЈА)

ОД ШТО СЕ ЗАГАДУВА ВОЗДУХОТ ВО СКОПЈЕ? (СТУДИЈА)

Согорување на биомасата претставува најголем извор на загадување на амбиенталниот воздух се наведува во заклучоците на Студијата за извори на загадување на воздухот во Скопје,…

Види повеќе ОД ШТО СЕ ЗАГАДУВА ВОЗДУХОТ ВО СКОПЈЕ? (СТУДИЈА)