БИОТЕРОРИЗАМ?! РУСКА СЕНАТОРКА ТВРДИ ДЕКА УКРАИНЦИТЕ ШИРЕЛЕ МОДИФИЦИРАН ВИД ТУБЕРКУЛОЗА ПРЕКУ ФАЛСИФИКУВАНИ БАНКНОТИ?!

БИОТЕРОРИЗАМ?! РУСКА СЕНАТОРКА ТВРДИ ДЕКА УКРАИНЦИТЕ ШИРЕЛЕ МОДИФИЦИРАН ВИД ТУБЕРКУЛОЗА ПРЕКУ ФАЛСИФИКУВАНИ БАНКНОТИ?!

Сенаторката во Советот на Федерацијата, Јарова, тврди дека во последните години на територијата на Украина е евидентиран многу опасен вид туберкулоза, таканаречениот „азиски тип“. „Азиската“…

Види повеќе БИОТЕРОРИЗАМ?! РУСКА СЕНАТОРКА ТВРДИ ДЕКА УКРАИНЦИТЕ ШИРЕЛЕ МОДИФИЦИРАН ВИД ТУБЕРКУЛОЗА ПРЕКУ ФАЛСИФИКУВАНИ БАНКНОТИ?!