digitalna identifikacija

ЈАПОНИЈА ЌЕ ГИ ПОВРЗЕ ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ВОЗАЧКИТЕ ДОЗВОЛИ СО ДИГИТАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА

Јапонската влада ги објави плановите за интегрирање на картичките за здравствено осигурување во инфраструктурата за дигитален ID My Number (Мој Број). Постојниот систем за здравствено…

Види повеќе ЈАПОНИЈА ЌЕ ГИ ПОВРЗЕ ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ВОЗАЧКИТЕ ДОЗВОЛИ СО ДИГИТАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА